1. Gói SUPERNET2 – 50Mbps – 260K/tháng (Ngoại Thành) – 280K/tháng (Nội thành): 1 Modem + 2 Thiết bị HomeWifi phụ.
2. Gói SUPERNET3 – 80Mbps – 330K/tháng (Ngoại Thành) – 350K/tháng (Nội thành): 1 Modem + 2 Thiết bị HomeWifi phụ.
3. Gói SUPERNET4 – 100Mbps – 370K/tháng (Ngoại Thành) – 390K/tháng (Nội thành): 1 Modem Dualband + 2 Thiết bị HomeWifi phụ.
4. Gói SUPERNET5 – 200Mbps – 585K/tháng (Ngoại Thành) – 630K/tháng (Nội thành): 1 Modem Dualband + 3 Thiết bị HomeWifi phụ + 1 TV Sport (K+) + 1 TV Flexi
💥 ĐẶC BIỆT:
👉 Đóng trước được miễn phí lắp đặt khi lắp 2 gói SUPERNET4 và SUPERNET5, và thiết bị modem wifi (Phí lắp đặt 600K: cho 2 gói SUPERNET2 và SUPERNET3)
👉 Đóng trước 6 tháng  tặng thêm 1 tháng cước.
👉 Đóng trước 12 tháng tặng thêm 2 tháng cước
👉 Đóng trước 18 tháng tặng thêm 3 tháng cước