Khuyến mãi lắp đặt Điện thoại có dây PSTN Viettel tháng 10/2017

 -Miễn phí lắp đặt

- Khuyến mãi gọi nội hạt miễn phí và 150 phút di động Viettel

- Tư vấn và kí hợp đồng tại nhà

- Lắp đặt nhanh chóng trong 48h.

I.   Khách hàng lắp đặt mới điện thoại Viettel

Phí hòa mạng

Khách hàng lấy điện thoại Viettel

- Phí lắp đặt 190.000 đ

Cho mượn 01 Điện thoại

Khách hàng không mượn điện thoại

- Phí lắp đặt 50.000 đ

Khuyến  mãi

(Khách hàng chọn 1 trong 2 chương trình khuyến mãi sau:)

 - Khuyến mãi 1:  Khách hàng đóng thêm 80.000đ/tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ tính cước bình thường) và 300phút gọi di động nội mạng Viettel.

 

- Khuyến mãi 2:  Khách hàng đóng thêm 180.000đ/ tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ giảm 50% cước gọi) và 1000 phút gọi di động nội mạng Viettel.

 - Khuyến mãi 1:  Khách hàng đóng thêm 80.000đ/tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ tính cước bình thường) và 300 phút gọi di động nội mạng Viettel

 

- Khuyến mãi 2:   Khách hàng đóng thêm 180.000đ/tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ giảm 50% cước gọi) và 3=1000 phút gọi di động nội mạng Viettel.

 

II.   Khách hàng lắp đặt điện thoại trên đường truyến Internet ADSL sẵn có của Viettel.

Phí hòa mạng

Khách hàng lấy điện thoại Viettel

- Phí lắp đặt: 140.000 đồng

Cho mượn 01 Điện thoại

Khách hàng không mượn điện thoại

- Phí lắp đặt: miễn phí

Khuyến mãi

(Khách hàng chọn 1 trong 2 chương trình khuyến mãi sau:)

 - Khuyến mãi 1:  Khách hàng đóng thêm 80.000đ/tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ tính cước bình thường) và 300 phút gọi di động nội mạng Viettel.

 

- Khuyến mãi 2:  Khách hàng đóng thêm 180.000đ/tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ giảm 50% cước gọi) và 1000 phút gọi di động nội mạng Viettel.

 - Khuyến mãi 1:  Khách hàng đóng thêm 80.000 đ/tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ tính cước bình thường) và 300 phút gọi di động nội mạng Viettel. 

 

- Khuyến mãi 2:  Khách hàng đóng thêm 180.000đ/tháng (không bao gồm cước thuê bao tháng) được miễn phí gọi nội hạt (trong khung giờ từ 5h-17h, ngoài khung giờ giảm 50% cước gọi) và 1000 phút gọi di động nội mạng Viettel.

 

* Khách hàng photo CMND cấp tại TP.Hồ Chí Minh.

* Chuẩn bị khoản phí hòa mạng ban đầu để nộp tại thời điểm ký hợp đồng.

* Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức cần có CMND giám đốc, giấy phép Đăng ký kinh doanh và Mã số thuế.

* Thời gian lắp đặt và cung cấp dịch vụ trong vòng 48 giờ kể từ lúc ký hợp đồng.

 

TƯ VẤN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG TẠI NHÀ

Liên Hệ: 0989 369 399(Mr Chiên)

Mail: chienvm@viettelhcm.vn

 

 

  • Chia sẻ:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Ý kiến